Organizacje branżowe apelują o zmiany w zasadach sprzedaży drewna w Lasach Państwowych

Drastyczny wzrost średnich cen drewna spowodowany polityką Lasów Państwowych oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw na skutek wojny w Ukrainie zagrażają branży drzewnej w Polsce.  Organizacje reprezentujące przedsiębiorców, których byt zależy od dostępności do zasobów surowca drzewnego, zaapelowały do Lasów Państwowych o zmiany, które zatrzymają szybujące w górę ceny.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Stowarzyszenie Papierników Polskich, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Programu Ogrodowego,  Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego, Polski Komitet Narodowy EPAL, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, a także Związek Polskie Okna i Drzwi wystosowały list otwarty do Krzysztofa Janeczko,  Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Ekonomicznych. We wspólnym piśmie organizacje wzywają do konstruktywnej dyskusji i wypracowania zmian w zasadach sprzedaży drewna w Lasach Państwowych na rok 2023.

Reprezentanci przedsiębiorców zwracają uwagę na trudną sytuację przedsiębiorstw branży drzewnej i niestabilny rynek drewna w Polsce. Wskazują na konieczność wprowadzenia przez Lasy Państwowe zmian w zasadach sprzedaży i kryteriach oceny ofert na rok 2023 rok, które przełożyłyby się na poprawę sytuacji kosztowej i zaopatrzenia w drewno firm przerabiających surowiec w Polsce, a także opracowania środków zaradczych na wypadek rozwijającej się recesji i ewentualnej konieczności wypowiadania umów. Wśród postulowanych zmian, organizacje wymieniają np. przywrócenie zapisów dotyczących wyznaczania ceny minimalnej i maksymalnej (widełki cenowe) oraz cen otwarcia do procedur sprzedaży.

Jak piszą nadawcy listu, w dzisiejszej wyjątkowo niestabilnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej racjonalne i pragmatyczne postulaty branż drzewnych są uzasadnione koniecznością ochrony nabywców i producentów w kraju. W tym celu potrzebne są pilne i zdecydowane działania po stronie Lasów Państwowych.

Od wprowadzenia przez Lasy Państwowe proponowanych zmian zależą losy tysięcy firm związanych z branżą drzewną, które obecnie zapewniają jeszcze stabilne i wysokojakościowe miejsca pracy, głownie na wsiach i w małych ośrodkach miejskich. Brak konsensusu może niestety to drastycznie zmienić, przyczyniając się do problemów pracodawców, upadłości polskich przedsiębiorstw  i fali zwolnień.

***

O Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli:

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu  reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.