Podsumowanie roku i plany Grupy Cosentino  

Hiszpańska Grupa Cosentino konsoliduje działalność poprzez wprowadzenie szeregu innowacji, wzrost zatrudnienia oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szacowany obrót firmy w 2019 r. wyniósł 1,11 mld EUR, co stanowiło wzrost o 12,7% w stosunku do 2018 r. Polski oddział firmy może natomiast cieszyć się wzrostem sięgającym imponującej wartości 69%, w porównaniu do roku 2018.

Strategiczne inwestycje w innowacje i zdolności produkcyjne

Rok 2019 był szczególnie intensywny dla Cosentino pod względem inwestycji, których łączna kwota wyniosła 120 mln EUR. Podjęte działania doprowadziły do rozpoczęcia ambitnego planu wzrostu zdolności produkcyjnych, obejmującego zarówno automatyzację, jak i cyfryzację marki konglomeratów kwarcowych Silestone. W przypadku powierzchni Dekton inwestycje koncentrowały się głównie na zwiększeniu wydajności produkcji zakładu, a także na uprzemysłowieniu opracowań I + D. Powyższe działania wymagały rozbudowy obiektów logistycznych w hiszpańskiej Cantorii o ponad 25 000 m2.
Oprócz poczynionych już inwestycji, trzyletni plan inwestycyjny firmy na lata 2020–2022 zakłada przybliżoną kwotę 280 mln EUR na kontynuację obranej strategii. W ten sposób Cosentino zainwestuje około 400 milionów euro w samym okresie 2019-2022. W ramach tego programu inwestycyjnego wprowadzono dla marki Silestone szczegółowy plan opiewający na 133 miliony euro na lata 2019-2021, ogłoszony w grudniu ubiegłego roku.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważony rozwój

Kolejnym kluczowym filarem, któremu w ubiegłym roku nadano priorytet, było zaangażowanie firmy w ochronę środowiska i działania społeczne. Oprócz inwestycji poczynionych w celu odzyskiwania ciepła, poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia wydajności oczyszczania ścieków i modernizacji systemów oczyszczania ścieków COV, najważniejszymi wydarzeniami było dołączenie firmy do National Agreement on Circular Economy przy Ministerstwie Ekologii. Obejmuje to również ilości odzyskiwanych odpadów, gdzie Cosentino osiągnęło nowy rekordowy poziom 33% w 2019 r., między innymi dzięki innowacyjnemu programowi I + D „Circularity”.

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, Cosentino kontynuuje intensywne prace związane z rozbudową fabryki w Cantorii o elektrownię fotowoltaiczną, zdolną pozyskać energię o mocy 20MW (obecnie w fazie planowania), a także prace nad uruchomieniem lokalnej oczyszczalni ścieków, która pozwoli na ponowne wykorzystywanie wody z lokalnego zakładu.

Przyciąganie talentów i tworzenie miejsc pracy

Oprócz zwiększonych obrotów i nacisku na zrównoważony rozwój oraz cyfryzację, rok 2019 był dla Hiszpanów udany pod względem tworzenia nowych miejsc pracy. Tylko w ostatnim roku Cosentino zatrudniło 470 nowych pracowników, co stanowiło wzrost o 11% w stosunku do 2018 r.
326 z tych nowych miejsc pracy powstało w Hiszpanii, 144 w pozostałych krajach, w których firma posiada swoje centra. 3 z nich należą do nowych członków polskiego zespołu, składającego się obecnie z 13 pracowników (i wciąż rosnącego). Zobowiązanie do stabilnego zatrudnienia spowodowało, że odsetek pracowników posiadających umowy o pracę na czas nieokreślony w Grupie ponownie przekroczył 90%.
Idąc zgodnie ze strategią rozwoju grupy, firma kontynuuje ekspansję na arenie międzynarodowej, w tym w Polsce, zdecydowanie plasując Cosentino jako jedną z najbardziej globalnych hiszpańskich firm z ponad 90% sprzedaży na rynku międzynarodowym. Najważniejsze wydarzenia to otwarcie nowych Centrów Cosentino w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Malezji oraz salonu wystawowego Cosentino City w Los Angeles. Tego rodzaju format, z ekskluzywnymi przestrzeniami, zlokalizowanymi w centrach głównych miast na świecie, zostanie ponownie rozszerzony w tym roku, wraz z wprowadzeniem nowych Cosentino City w Amsterdamie i Barcelonie.

Więcej na: https://www.cosentino.com/pl-pl/