Nowo wybrana Rada Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli na lata 2021 – 2025

20 lipca 2021 roku w Pałacu Mortęgi Hotel & SPA w Mortęgach odbyło się uroczyste posiedzenie nowo wybranej Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Podczas Walnego Zgromadzenia zorganizowanego w dniu 22 czerwca 2021 roku, Członkowie OIGPM obdarzając zaufaniem ustępującą Radę Izby, ponownie jednogłośnie wybrali wszystkich jej członków na nową pięcioletnia kadencję, trwającą do 2025.

W skład nowo wybranej Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli weszli:

-Pan Jan Szynaka – Szynaka Meble – obejmując po raz 3 funkcję prezesa OIGPM

-Pani Profesor Ewa Ratajczak – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna – obejmując funkcję wiceprezesa OIGPM

-Pan Piotr Wójcik – Meble Wójcik –  obejmując funkcję wiceprezesa OIGPM

-Pan Wojciech Hoffmann – Gala Collezione – obejmując funkcję członka Rady OIGPM

-Pan Janusz Mikołajczyk – Fabryka Mebli Biurowych Mikomax – obejmując funkcję członka Rady OIGPM

Doceniając ogromny wkład, osobiste zaangażowanie oraz wieloletnie doświadczenie, rozpoznawalność i znaczącą pozycję w kraju i na świecie obecnego prezesa Jana Szynaka, członkowie Rady w jednomyślnym głosowaniu ponownie powierzyli Janowi Szynaka pełnienie zaszczytnej funkcji prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Bardzo mnie cieszy pełne poparcie i ogromne zaufanie jakim po raz kolejny obdarzyli mnie członkowie Rady OIGPM. Mandat zaufania, jaki otrzymałem to ogromny zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność i wyzwanie. Trudny czas ostatnich miesięcy, w którym przyszło nam funkcjonować udowodnił, że polska branża meblowa, pomimo trudności potrafi się jednoczyć i przystosowywać do nowych wyzwań, budując silną przewagę konkurencyjną na międzynarodowych rynkach meblarskich. Podejmowane przez OIGPM wspólnie z przedsiębiorcami działania służące  rozwojowi i promocji polskiej branży meblowej w kraju i na świecie jako jednego z najbardziej innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki, z ogromnym potencjałem inwestycyjnym okazały się skuteczne i w tym trudnym czasie niezwykle potrzebne. Dziś widzimy globalną potrzebę budowania świadomości polskiej branży meblowej jako marki rozpoznawalnej na międzynarodowych rynkach. Jako producenci mebli zrzeszeni w jednej organizacji mamy silne atuty i wiele cennych wartości, by wzmacniać pozycję krajowej branży meblowej na świecie. Dziś Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli nie jest tylko formalną instytucją, ale żywym organizmem, którego efektywne działania scalają polską branżę meblową i pozwalają jej wytyczać wspólne kierunki rozwoju. Dzięki współdziałaniu i konsekwencji udało nam się wzmocnić pozycję Izby, która dzisiaj wywiera realny wpływ na kształt rynku meblowego nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami. Głęboko wierzę, że szerokie kompetencje i bogate doświadczenie zawodowe posiadane przez nowo wybranych członków Rady OIGPM, pozwolą rozwiązywać aktualne problemy, aktywnie reprezentować interesy członków Izby oraz wzmocnią kluczowe obszary naszej działalności – powiedział Jan Szynaka – prezes OIGPM.

Polska branża meblowa tak ważna dla rozwoju polskiej gospodarki  jest dziś jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi krajowego przemysłu, stanowiąc 2,3% polskiego PKB, w którym zatrudnienie znajduje ponad 205 tys. osób. Będąc liderem proeksportowych gałęzi polskiego przemysłu, wysyła za granicę przeszło 90 proc własnej produkcji. Według danych Eurostatu, Polska jest dziś drugim eksporterem mebli na świecie, plasując się zaraz za Chinami. Ciągły rozwój, automatyzacja i robotyzacja produkcji sprawiają, że polskie meble są cenionym i uznawanym na światowych rynkach meblowych produktem.

Nowo wybranej Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Mebli życzymy wielu sukcesów i owocnych spotkań, pozwalających wypracować wspólne kierunki wsparcia i dalszego rozwoju polskiej branży meblowej w kraju i na świecie.