Zmiana w zespole zarządzającym Grupy INTERPRINT – Hideo Yoshikawa przekazuje stanowisko dyrektora generalnego Jensowi Bauerowi

Zarząd TOPPAN mianował Jensa Bauera Dyrektorem Generalnym (CEO) Grupy INTERPRINT z dniem 1 stycznia 2023 roku. Zastąpi on Hideo Yoshikawę, który pełnił tę funkcję od 2019 roku. Hideo Yoshikawa przejdzie oficjalnie na emeryturę, ale od początku 2023 roku nadal będzie doradzał INTERPRINT w sprawach strategicznych.

Jens Bauer pracuje w INTERPRINT od 1995 roku. Do tej pory pełnił różne funkcje m. in. był Dyrektorem Zarządzającym INTERPRINT w Pittsfield (USA) oraz Dyrektorem Zarządzającym w Wrede Industrieholding. Od 2018 roku jest Dyrektorem Finansowym (CFO) grupy INTERPRINT i nadal będzie odpowiadał za ten obszar.

Hideo Yoshikawa dołączył do TOPPAN w 1978 roku i uczestniczył w wielu zagranicznych projektach w USA i Europie, m in. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego TOPPAN Interamerica Inc. Atlanta (GA. USA) oraz Dyrektora Zarządzającego TOPPAN Europe GmbH w Duesseldorf (Niemcy). Z dużym powodzeniem promował internacjonalizację działalności TOPPAN w branży druku dekoracyjnego, inicjując i wspierając związane z tym strategiczne kroki w USA i Europie, w tym przejęcie grupy INTERPRINT w 2019 roku.

Pozostała kadra kierownicza najwyższego szczebla pozostaje niezmieniona, Robert  Bierfreund pełni obowiązki Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych (COO), Holger Dzeia jest Dyrektorem Zarządzającym ds. Sprzedaży (CSO) oraz Stephan Igel jest Dyrektorem Zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu (CBDO) .

interprint.com

ATOPPAN COMPANY